Gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam

ANBI informatie

Algemeen

Statutaire naam: Gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam
RSIN / fiscaal nummer: 8243 46 531
ANBI-status: ja

Contactgegevens

Gezelschap Stille Omgang Amsterdam
Wethouder Rijkboerweg 103
1165 NH HALFWEG
E-mailadres: info@stille-omgang.nl
Website: http://www.stille-omgang.nl/

Doelstelling

Het jaarlijks organiseren van de Stille Omgang in Amsterdam en daarmee verwante evenementen en bijeenkomsten. Tevens het beheren van het archief, de fysieke eigendommen en het ondersteunen van publicaties over het Mirakel van Amsterdam uit 1345 en de verering daarvan.

Actueel beleidsplan

Download organisatietabel waarin alle werkzaamheden staan vermeld die door het Gezelschap worden ondernomen.

Specifieke doelstellingen voor 2017

Verslaglegging

Bestuur verslag 2016
Het bestuur heeft vergadert op de volgende data:
19 januari
17 mei
23 augustus
8 oktober (jaarvergadering)
22 november

Evaluatie Stille Omgang 2016 en de Mirakelweek
Bijeenkomst Ignatiushuis Stille Omgang OVERIGE PUNTEN

Financieel jaarverslag 2016

BATEN LASTEN
Contributies € 6.205,00 mailings € 622,50
Giften € 22.200,00 organisatie € 9.987,59
verkoop € 39,20 bestuurskosten € 319,74
rente/overig € 6.889,94 publicaties € 12.766,94
bankkosten/overig € 113,13
TOTAAL € 25.334,14 TOTAAL € 23.809,90

Geoormerkte giften: € 12.000 voor wetenschappelijke publicatie over Mirakel van Amsterdam.

Bestuur

Samenstelling bestuur per 1-1-2017:
De heer P. Hupsch (Voorzitter)
De heer M. Elsenburg (Vice-voorzitter)
De heer J. Brenninkmeijer (penningmeester)
De heer J. Witteman (Secretaris)
De heer M. Essers
De heer C. Bouwens
De heer P. van Wijlick sss
Mevrouw M. Elsenburg

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding. Eventueel gemaakte materiele kosten kunnen worden gedeclareerd. Deze zijn als bestuurskosten opgenomen in de balans.

Beloningsbeleid medewerkers

Het gezelschap heeft geen medewerkers in dienst