Artikelen

Hieronder vindt u een overzicht van publicaties en artikelen die mede door het gezelschap van de Stille Omgang en zijn sponsors zijn mogelijk gemaakt. Alle prijsvermeldingen zijn exclusief verzendkosten. Bestellingen kunt u doen via E-mail: info@stille-omgang.nl of via het secretariaat van het Gezelschap van de Stille Omgang. Bij bestelling altijd uw postadres vermelden.

1 NIEUW Stilte in de Stad - Magazine
Uitgave van het Gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam. Prijs: € 6
2 Mirakel (pelgrim) insigne. Prijs: € 2
3 Miniatuur-replica van de gevelsteen 'Gedachte Nis'. Prijs: € 1
4 Afbeeldingen Mirakel (magneetkaartjes). Prijs: € 2 per 4 stuks
5 Afbeelding Mirakel op postkaarten. Prijs: € 1,25 - 5 stuks € 5
6 Mirakelpenningen (uitverkocht)
7 Identiteit en Spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang
Door: Dr.Ch.M.A. Caspers en dr P.J.Margry
Uitgever: Verloren 2006. Prijs: € 10
8 St.Caecilia Collegie: Muziek en Mirakel in Amsterdam
Door Dr.P.J.Margry en J.Joor
Uitgever: Verloren 2006. Prijs: € 5
9 Gezangen uit de Occo Codex
Redactie Mgr drs J.W.N.Valkestijn
Uitgever: Moebiprint 2005. Prijs: € 15
10 Missa de venerabili Sacramento van Hottinet Barra
Missen en motetten uit de Occo Codex
CD uitgevoerd door Barbers and Bishops. Prijs: € 10


1) Magazine € 6

tijdschriftStilte in de stad

Een boekje over de Stille Omgang, de jaarlijkse stille tocht in nachtelijk Amsterdam. Voor deelnemers en verbaasde toeschouwers, voor zielsverwanten en nieuwsgierigen. Want de Stille Omgang staat bol van de contrasten en roept veel vragen op
De Stille Omgang wordt nu nog steeds door duizenden mensen uit het hele land gelopen. Dit is te danken aan de actieve betrokkenheid van de Zustergezelschappen, zij zorgen dat de groepen deelnemers naar Amsterdam komen en gezamenlijk de stille processie lopen
In dit boekje leest u persoonlijke verhalen van jongeren van nu, jongeren van toen en mensen van alle tijden die zich betrokken voelen bij de Stille Omgang. We hopen dat u na het lezen geinspireerd raakt door dit fenomeen. Dat u zin krijgt om de volgende Stille Omgang (weer) mee te lopen. Want het lopen van de Stille Omgang is een beleving waarin de stilte zich in al haar schoonheid en kracht openbaart. En dat willen we graag voor de toekomst behouden.
Prijs van het Magazine € 6
3) Replica van de GedachteNis ter Heilige Stede € 2

gevelsteenHet gezelschap van de Stille Omgang heeft in 2001 daar waar het Mirakel van Amsterdam plaats vond een gevelsteen aangebracht op de hoek van de Wijde kapelsteeg en de Kalverstraat. Daar stond de haardstede waarin op 15 maart 1345 het braaksel van de zieke Ysbrand Dommer werd geworpen kort nadat deze de hostie had ontvangen. Ondanks het vuur bleef de hostie ongedeerd. De gevelsteen in de Kalverstraat is geen reclame uiting, maar een gecodeerde boodschap. Van deze gevelsteen is nu een kleine replica gemaakt met aan de achterzijde een magneetje zodat dit kleinood gemakkelijk te bevestigen is.
Gevelsteentje inclusief uitleg geschiedenis gevelstenen € 2,-7) Identiteit en Spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang € 5

boek De Amsterdamse Stille Omgang is zowel een herdenking van als een eerbetoon aan het Sacrament van Mirakel uit 1345, dat Amsteram tot de belangrijkste bedevaartplaats van de Noordelijke Nederlanden maakte. Na een lange periode van min of meer ondergronds bestaan kwam het eind negentiende eeuw tot een publieke herleving. De Stille Omgang was voor Nederlandse katholieken een belangrijke bindende kracht. Daarnaast werd de Amsterdamse omgang voorbeeld en inspriatiebron voor vele andere stille omgangen, oorlogsherdenkingen en (recent) rouw- en protesttochten. In dit boek wordt de betekenis van de Stille Omgang nader onderzocht. Caspers richt zich op de christelijk-spirituele dimensies en besteedt daarbij speciale aandacht aan de Moderne Devotie en de navolging van Christus. Margry beschrijft het ontstaan van het omgangsritueel en laat zien hoe dit verschijnsel zich heeft kunnen ontwikkelen en vertakken als kenmerkende uiting van Nederlandse identiteit en als vorm van civil religion, publieke godsdienst.
8) St.Caecilia Collegie: Muziek en Mirakel in Amsterdam € 5

boek Kleurrijke brochure over de geschiedenis van het St.Caecilia Collegie. Het Amsterdamse St.Caecilia Collegie is omstreeks 1640 opgericht als katholiek muziekgezelschap met als doel om met zang of muziek de missen ter ere van het Heilig Sacrament in het algemeen en van het Amsterdamse Sacrament van Mirakel in het bijzonder op te luisteren. In 1997 werd het Collegie, daartoe verenigd in personele unie met het verwante Gezelschap van de Stille Omgang, onder voorzichtterschap van Maarten Elsenburg nieuw leven ingeblazen. Het kreeg toen tegelijk een nieuwe taaksteling: het verwerven en beheren van het cultureel ergfoed rond Mirakel en Stille Omgang en het stimuleren van een breed scala van gerelateerde cultuur-historische, muzikale en artistieke activiteiten.

9) Transcriptie uit de Occo Codex € 15

gezangenboekTer gelegenheid van het 125 jarig jubileum van de Stille Omgang is er onder redactie van Mgr Valkestijn een boek verschenen met gezangen uit de Occo Codex. De Occo Codex ontleent zijn naam aan de Amsterdamse koopman Pompeius Occo, die dit manuscript rond 1530 liet vervaardigen in het beroemde scriptorium van Alamire te Mechelen. Het was bestemd voor de 'Kapel ter Heilige Stede', gesticht ter herinnering aan het Mirakel van het Heilig Sacrament te Amsterdam. De Occo Codex opent met zeven eucharistische gezangen en twee missen ter ere van het Heilig Sacrament. Het is voor het eerst dat een aantal van deze gezangen in druk verschijnen.

Illustratie voorzijde: Miniatuur uit de Occo Codex, Koninklijke Bibliotheek van Belgi๋ (Brussel) - MS IV 922 fol 12
Copyright 2005: Uitgeverij MoebiPrint te Heerhugowaard
ISBN: 90-802698-5-9.
Aantal pagina's 118 gebonden.
Prijs van het boek € 15