Stille Omgang 17 maart 2007

Ter verdieping had De Stille Omgang 2007 als intentie: Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. *)

Toelichting vanuit het Onze Vader: Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Vanuit die gedachte willen wij U beminnen: met heel ons hart door steeds aan U te denken; door naar U te verlangen als ons voorbeeld van liefde en geduld; met heel ons verstand door al onze inspanningen op U te richten en uw eer in alles te zoeken; door al onze krachten in te zetten ten dienste van de liefde tot U; door elkaar, zoveel als we kunnen tot uw liefde te trekken: door ons te verheugen over het goede van anderen in onze wereld waar we te vaak geconfronteerd worden met materialisme, oorlog en geweld. Mens te zijn op aarde geschapen naar uw beeld, een beeld van vriendschap en liefde. Laat ons nu we hier samen zijn zorgen dat er geen verdeeldheid heerst dat respect de overhand krijgt en laat ons dit uitzingen in Ubi caritas et amor, waar vriendschap is en liefde, want daar bent U God, ons nabij.

muziek


*) Zie voor de tekst bij dit refrein: GVL Gezangen voor liturgie, de muziek is te vinden via www.taize.fr

Overzicht Intenties afgelopen jaren

18 maart 2006: Voor een kerk met open deuren
12 maart 2005: Eucharistie broodnodig voor ons dagelijks leven
20 maart 2004: Ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen
22 maart 2003: Mens, Leef niet van 'brood' alleen
15 maart 2002: God in het centrum