Stille Omgang 19 maart 2011

De Stille Omgang werd in 2011 gelopen in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 maart.

Ter verdieping had de Stille Omgang 2011 als intentie: Vernieuwt maar behoudt het goede

Toelichting

Paulus noemt de Christenen kinderen van het licht. Mensen die elkaar bemoedigen en steunen opdat zij in eenheid met Christus leven. Toch kan duisternis en nacht ons leven zodanig vertroebelen dat wij erdoor verdwaald raken. Men dreigt zijn ideaal te verliezen en alleen de moeilijkheden van de tijd blijven over, we dreigen ons te concentreren op de uiterlijke kant der dingen. Zulke mensen noemt Paulus ongeestelijke mensen. De Geest van Jezus die ons zou moeten leiden doet ons immers dieper zien! Wij worden dan pas mensen van ‘gezag’ zoals Jezus zelf, niet omdat wij alles weten, maar omdat wij anderen weten te inspireren in hun leven in ieders leven, ouders en kinderen, priesters en bisschoppen, jongeren en ouderen, niemand uitgezonderd. Dan wordt geloven geen zware last en geen keurslijf. We weten dat ook de Kerk van vandaag niet meer de Kerk van gisteren kan zijn en ook niet de Kerk van morgen. Wij zullen door te vernieuwen kunnen groeien in geloof. Allen hebben wij namelijk een zending. Ieder op zijn eigen plaats in de Kerk van Christus. Deze zending is van belang voor de Kerk en voor iedereen in de Kerk. Zo groeit het geloof. Een kerk die zich teveel met zichzelf bezig houdt verliest haar elan en haar overtuigingskracht. In de inleiding in zijn Encycliek Redemptoris Missio herinnert Paus Johannes Paulus II er met nadruk aan: de zending vernieuwt de Kerk, sterkt het geloof en de christelijke identiteit en geeft fris elan en nieuwe overtuigingskracht. Het geloof groeit als het wordt doorgegeven.

Geloven is doorhebben dat Jezus het hart zocht van de mensen, en zijn woorden en daden niet achteloos rondstrooide. Hij sprak zijn woorden en stelde zijn daden met zorg zo dat zij gemeenschap zouden maken tussen Hem en de mensen, in onze tijd: tussen de herders van de kerk en de gelovigen, opnieuw niemand uitgezonderd, wij allen. Gewijde herders zullen van hun kant de waardigheid en verantwoordelijkheid van leken meer moeten erkennen en van hun wijze raad gebruik moeten maken zodat het christelijk geloof meer tastbaar gestalte krijgt en kan uitstralen in onze geseculariseerde wereld. Zo kunnen wij ieder op onze eigen plaats in de kerk van nu elkaar bemoedigen en inspireren, vernieuwen maar ook het goede behouden.

Deze gedachten zijn een handreiking bij de Jaarintentie van de Stille Omgang.
Teksten o.a. ontleend aan Efeziërs hoofdstuk 4, vers 5 e.v.
Tessalonicenzen 1 hoofdstuk 5 vers 16 e.v.
Zie ook 'Zomerberichten' van de voorzitter

Overzicht Intenties afgelopen jaren

20 maart 2010: Tot wie zouden wij anders gaan?
21 maart 2009: In Gods kracht.
8 maart 2008: Eucharistie, Gave van God voor het leven in de wereld.
17 maart 2007: Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
18 maart 2006: Voor een kerk met open deuren
12 maart 2005: Eucharistie broodnodig voor ons dagelijks leven
20 maart 2004: Ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen
22 maart 2003: Mens, Leef niet van 'brood' alleen
15 maart 2002: God in het centrum