Stille Omgang 22 maart 2014

De Stille Omgang wordt in 2014 gelopen in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 maart.

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2014 als intentie: In de stilte hoor je meer: God spreekt in ònze tijd

Toelichting

Wanneer wij kijken naar Paus Franciscus zien wij nieuwe dingen gebeuren een aanpak die anders is vergeleken bij die van zijn voorgangers, eenvoud, nabijheid, aandacht voor stilte, bescheidenheid. Zo zien wij dat de heilige Kerk zich in verschillende opvolgende stadia telkens weer vernieuwt, tot op de huidige dag, zoals men zegt dat een adelaar zijn jeugd terug krijgt. En zij zal zich blijven vernieuwen, zolang haar fundament gevrijwaard blijft: het geloof in de heilige Drieeenheid. Want buiten dit geloof kan er ook in de toekomst geen ander fundament gelegd worden, al kunnen in het bouwwerk dat daaruit oprijst verschillende stijlen van godsdienstigheid elkaar doorkruisen, maar samen groeien zij uit tot één heilige tempel voor de Heer. Dit speelt natuurlijk ook bij ons in de Stille Omgang, onze jaarlijkse bedevaart met veel verschillende generaties en mensen die de kerk hebben gevonden vanuit een andere traditie. De tocht door woelig Amsterdam, maar in stilte, geen gebed hardop, niet praten met elkaar gewoon stilte al is dat niet zo eenvoudig.
Deze stilte is ook het onderwerp van onze jaarintentie.
Een kort uitstapje: Ik was met vrienden in een groot warenhuis in Duitsland en voelde al bij het binnenkomen iets bijzonders, maar wat,ik wist het niet ….veel gezelligheid … mensen die op verschillende punten met elkaar zaten te praten of koffie zaten te drinken of inkopen te doen,maar wat was het…toch?
ER WAS GEEN MUZIEK !……..een bijzondere stilte in zo’n druk warenhuis dat viel meteen op… Hier blijkt dus:
In de stilte hoor je meer: God spreekt in ònze tijd. Dat is onze jaarintentie
Heer onze God wie kan uw plan doorgronden, wie ontdekken wat Gij wilt, als wij gejaagd door het leven geen stilte meer vinden, geen tijd voor bezinning? BRENG ONS TOT RUST Zend uw Geest van wijsheid, die inzicht geeft en ons leert de juiste wegen te gaan; maak ons tot volgelingen van Jezus, uw Zoon. (Uit het Getijdengebed)

Overzicht Intenties afgelopen jaren

16 maart 2013: Samen met Paus Franciscus geloven wij in Gods Liefde en bidden voor elkaar. Daar gaan we voor!
17 maart 2012: Passie voor de Eucharistie.
19 maart 2011: Vernieuwt maar behoudt het goede.
20 maart 2010: Tot wie zouden wij anders gaan?
21 maart 2009: In Gods kracht.
8 maart 2008: Eucharistie, Gave van God voor het leven in de wereld.
17 maart 2007: Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
18 maart 2006: Voor een kerk met open deuren
12 maart 2005: Eucharistie broodnodig voor ons dagelijks leven
20 maart 2004: Ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen
22 maart 2003: Mens, Leef niet van 'brood' alleen
15 maart 2002: God in het centrum