Stille Omgang 17 maart 2018

De Stille Omgang wordt in 2018 gelopen in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart.

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2018 als intentie: Eucharistie = Liefde

Het woord eucharistie betekent letterlijk dankzegging. Een eucharistisch leven is een leven van dankbaarheid. De geschiedenis van de twee vrienden onderweg naar Emmaus - die ook onze geschiedenis is - heeft laten zien dat dankbaarheid geen vanzelfsprekende levenshouding is. Dankbaarheid moet ontekt en met grote innerlijke oplettendheid beleefd worden. Ons verlies, onze ervaringen van miskenning en verlatenheid, en onze vele momenten van ontgoocheling trekken ons steeds weer naar boosheid, verbittering en wrok. Jezus heeft ons de eucharistie geschonken om ons in staat te stellen voor dankbaarheid te kiezen. Dat is een keuze die wij zelf moeten maken. Niemand kan dat voor ons doen. Maar de eucharistie moedigt ons aan tot God om erbarming te roepen, naar de woorden van Jezus te luisteren, Hem bij ons thuis uit te nodigen, in gemeenschap met Hem te treden en de Blijde Boodschap aan de wereld te verkondigen.

De intentie is ontleend aan het boek Ons dagelijks brood van Henri Nouwen.

Overzicht Intenties afgelopen jaren

18 maart 2017: Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte. (Dag Hammarskj÷ld)
12 maart 2016: Jezus - gelaat van Gods barmhartigheid - genadebrood voor u
21 maart 2015: Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor 't onverwachte...
22 maart 2014: In de stilte hoor je meer: God spreekt in onze tijd.
16 maart 2013: Samen met Paus Franciscus geloven wij in Gods Liefde en bidden voor elkaar. Daar gaan we voor!
17 maart 2012: Passie voor de Eucharistie.
19 maart 2011: Vernieuwt maar behoudt het goede.
20 maart 2010: Tot wie zouden wij anders gaan?
21 maart 2009: In Gods kracht.
8 maart 2008: Eucharistie, Gave van God voor het leven in de wereld.
17 maart 2007: Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
18 maart 2006: Voor een kerk met open deuren
12 maart 2005: Eucharistie broodnodig voor ons dagelijks leven
20 maart 2004: Ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen
22 maart 2003: Mens, Leef niet van 'brood' alleen
15 maart 2002: God in het centrum