Stille Omgang Amsterdam
17 maart 2018
De volgende Stille Omgang is op zaterdag 17 maart 2018.

Onder Actueel vindt u links naar nieuwsitems, zoals naar de boekpresentatie van Het Mirakel van Amsterdam op 21 januari 2017.

mirakel

Amsterdam wordt ook wel eens 'Mirakelstad' genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel. De volgende Stille Omgang wordt gelopen in de nacht van zaterdag 17 maart 2018.

Voor aanvangstijden van Eucharistievieringen tijdens de nacht van de Stille Omgang zie
Kerklijst. De Stille Omgang wordt voor of na de Eucharistievering gelopen.

Wilt u in groepsverband meelopen met de Stille Omgang? Dan kunt u zich wenden tot het zustergezelschap uit uw omgeving. Het zustergezelschap organiseert o.a. het vervoer van en naar Amsterdam (Klik op Zuster Gezelschappen).

Voor jongeren van 14 tot 30 jaar is er een speciaal jongeren programma in de Mozes en Aaronkerk (Klik op Jongeren).

In 2014 heeft het gezelschap een magazine uitgegeven: Stilte in de stad - Beleving van de Stille Omgang in Amsterdam. Een tijdschrift voor deelnemers en verbaasde toeschouwers, voor zielsverwanten en nieuwsgierigen, vol met wetenswaardigheden.
Lees verder

U kunt het Gezelschap van de Stille Omgang financieel ondersteunen door Lid of donateur te worden van het Gezelschap. Giften kunt u overmaken op NL 61 INGB 0000212031 tnv Gezelschap Stille Omgang. Het Gezelschap van de Stille Omgang heeft de ANBI status. Dat wil zeggen dat giften aftrekbaar zijn van de belasting.Het Mirakel

Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke braakneigingen en moest tenslotte overgeven in het brandende haardvuur van zijn kamer. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig Sacrament niet had aangetast. Was dat nog niet mirakuleus genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. Voor de middeleeuwse mens was dit de noodzakelijke bevestiging om in de gebeurtenissen definitief de hand van God te kunnen herkennen. Het duidde tevens Gods klaarblijkelijke wens aan om op de plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden, 'dese gracie ende ghenade' openbaar te maken en gestalte te geven. De betrokkenen besloten daartoe de woning tot een devotie- of bedevaartkapel om te bouwen. Meer over de geschiedenis van Mirakel en Stille Omgang 


De Route

De grootste stimulans tot de hernieuwde ontwikkeling van de Amsterdamse Mirakelverering kwam tot stand nadat een zekere Joseph Lousbergh een geschrift ontdekte waarop de route van de middeleeuwse Mirakelprocessies stond beschreven. Samen met zijn vriend Carel Elsenburg besloot hij in 1881 die route weer devotioneel na te lopen. Het idee sloeg aan en binnen enkele jaren groeide dit privé iniatief uit tot een snel groeiende beweging. De initiatiefnemers besloten zich te organiseren in het 'Gezelschap van de Stille Omgang'. Spoedig kwamen ook steeds meer katholieken van buiten Amsterdam om deel te nemen aan de jaarlijkse Stille Omgang. Aan het begin van de 20e eeuw waren er al tientallen zustergezelschappen in alle grote plaatsen van Nederland opgericht en kwamen er duizenden bedevaartgangers.

Route

Het begin van het Mirakelfeest is elk jaar op de woensdag na 12 maart (tenzij Pasen vroeg in het jaar valt). Van woensdag tot en met zaterdag worden er dagelijks devotiemissen in de kapel op het Begijnhof opgedragen. Maar de grote jaarlijkse manifestatie is nog steeds de Stille Omgang die wordt gehouden tijdens de nacht van zaterdag op zondag. Met vele bussen komen dan bedevaartgangers uit geheel Nederland naar het centrum van Amsterdam. Na in één van de Amsterdamse parochiekerken een mis te hebben bijgewoond, nemen zij vervolgens verspreid over de nacht deel aan de omgang en lopen de omgangsroute. Kenmerkend voor de omgang of 'processie' is dat deze stilzwijgend wordt volbracht: zonder luid gebed of gezang en zonder kerkelijke kledij of andere religieuze attributen. De omgang duurt ongeveer een uur en vindt ergens tussen middernacht en vier uur in de zondagochtend plaats.


Secretariaat


Links

Parkeren in Amsterdam
GedachteNis Heilige Stede
Begijnhof Kapel
Zustergezelschap Stille Omgang voor Haarlem en omstreken
Zustergezelschap Stille Omgang voor Leiden en omstreken
Zustergezelschap Stille Omgang voor Rotterdam en omstreken
Nederlandse Bedevaartplaatsen
Museum Ons'Lieve Heer op Solder
Catharijne Convent
RKK
Vaticaan
Katholiek documentatie centrum Nijmegen