Persberichten

Indien u foto's zoekt voor een publicatie dan kunt u kijken in ons fotoboek. Wij kunnen de foto's leveren in een hogere resolutie.

Persbericht Stille Omgang 2018

Op de avond van 17 maart 2018 komen duizenden bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam. Voor of na de Omgang wonen zij één van de twintig feestelijke eucharistievieringen bij, in één van de zeven binnenstadskerken.

Het motto, de intentie voor de Omgang van dit jaar luidt:
Eucharistie = Liefde

De jongeren pelgrims hebben in de Mozes en Aaronkerk hun eigen viering

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

Voor verdere informatie zie www.stille-omgang.nl ; voor het jongerenprogramma zie www.stille-omgang.nl/jongeren. Voor vieringen in de Begijnhofkapel (tijdens Mirakelweek, 14-17 maart): zie www.begijnhofamsterdam.nl

Vragen kunt u stellen door het zenden van een e-mail aan: info@stille-omgang.nl

Archief Persberichten

Maart 2017 Persbericht
Maart 2016 Persbericht
Maart 2015 Persbericht
Maart 2014 Persbericht
Maart 2013 Persbericht
Maart 2012 Persbericht
Maart 2011 Persbericht
Maart 2010 Persbericht
Maart 2009 Persbericht
Februari 2008 Update Persbericht Jongeren Stille Omgang 2008
December 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang 2008
December 2007 Persbericht
Maart 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang
Februari 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang
Februari 2007 Persbericht
Maart/april 2006 Bisdomblad Haarlem
25 Februari 2006 Persbericht
November 2005 Persbericht
Maart 2005 Persbericht
Maart 2004 Boodschap Paus Johannes Paulus II voor Stille Omgang 2004
Maart 2004 Persbericht
Maart 2003 Persbericht