PERSBERICHT

Stille Omgang in de nacht van 22 op 23 maart 2003

De intentie van de as. Stille omgang is een oproep tegen de toenemende verruwing en materialisering van de maatschappij; zij is bedoeld als een moment om opnieuw stil te staan bij de werkelijke waarden van het leven. Een oproep om je af te vragen wat nu werkelijk de essentie van het leven is. De intentie zinspeelt op een hunkering die we allen hebben: een leefbare liefdevolle wereld waar solidariteit en trouw een grote rol speelt.

Het thema luidt derhalve: "Mens, leef niet van brood alleen!"

Dit jaar verwachten wij uit het hele land tegen de tien duizend bedevaartgangers, die de traditie voortzetten, die in het jaar 1345 na het zgn. 'Mirakel van Amsterdam' is ontstaan. Vele katholieken, maar inmiddels ook protestantse medechristenen trekken deze nacht in de 40 dagentijd (tijd voor Pasen) naar Amsterdam om ieder op eigen wijze en in stilte door de stad de route te lopen en Eucharistie te vieren. De tocht is dezelfde als de Middeleeuwse Mirakelprocessie, ontstaan in het jaar 1345.
Steeds meer groepen van jongeren ondernemen de tocht, maar dan vaak van grote afstand te voet of per fiets.
Uit de overlevering: Deze processie is ontstaan n.a.v. de geschiedenis van een zieke man die in de Kalverstraat woonde. Nadat deze zieke de hostie (het Heilig Brood) had ontvangen moest hij braken. Het braaksel werd toen in het haardvuur geworpen met het wonderbaarlijke gevolg, dat de hostie de volgende ochtend ongeschonden in de as van de haard werd aangetroffen. De hostie werd door de verzorgsters van de zieke in een kist opgeborgen en de plaatselijke pastoor werd geroepen. De pastoor moest uiteindelijk tot drie keer toe de hostie ophalen omdat de hostie steeds weer in de kist werd aangetroffen. De laatste keer werd de hostie in een officiŽle processie naar de parochiekerk overgebracht, de huidige Oude Kerk. Zo heeft dit wonder bekendheid gekregen.

In deze tijd wordt de stille omgang pluriform beleefd: voor sommigen als een verering van Christus in de gedaante van het brood (de hostie). Voor anderen als een aktiviteit in de 40 dagentijd, de tijd voor Pasen met een eigen vaak heel persoonlijke intentie. Voor weer anderen met name de jongeren als een onderdeel van een groter en gemeenschappelijk project.

Belangstellenden kunnen zich wenden tot het secretariaat voor verdere inlichtingen. Er zijn 70 groepen uit het hele land. Individuele deelname is ook mogelijk door zich aan te sluiten bij een van de Eucharistievieringen bijvoorbeeld in de Krijtberg aan het Singel 448 te Amsterdam; om 22:30 speciaal voor Amsterdammers en om 24:00 uur voor jongeren.