PERSBERICHT

Jubileum Stille Omgang 2006

Wij maken u er alvast op attent dat het Gezelschap van de Stille Omgang in 2006 het heuglijke feit viert, dat 125 jaar geleden in 1881 in Amsterdam voor het eerst de Stille Omgang werd gelopen. In de week van 12 t/m 19 maart 2006 zal een aantal festiviteiten worden georganiseerd om dit jubileum luister bij te zetten.

Zondag 12 maart 2006 zal in de Oude Kerk een oecumenische vesperdienst worden gehouden. Dezelfde dag zal in het museum Amstelkring Ons' Lieve Heer op Solder, een tentoonstelling worden geopend, die speciaal is gewijd aan de historie van het Amsterdams Mirakel en aan de geschiedenis van de Stille Omgang in zijn huidige vorm.

Woensdag 15 maart 2006, de officiele feestdag van het Amsterdams Mirakel, zal een jubileumbijeenkomst worden gehouden in de Lutherse Kerk aan het Spui. Tijdens deze bijeenkomst zal o.a. een jubileumlezing worden gehouden door Dr. Charles Caspers met als titel "De betekenis van de Moderne Devotie voor de Stille Omgang" en door Peter Jan Margry met als titel "Stille Omgang als manifestatie van Nederlandse identiteit". Verder zullen een tweetal boeken en een CD het licht zien. Titel van één van de boeken is "Identiteit en Spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang" (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2006)

Zaterdagavond 18 maart 2006 zal tijdens de nacht van de Stille Omgang door Kardinaal Simonis een Eucharistieviering worden gevierd in de Nicolaaskerk. Tijdens dit jubileum zal ook speciale aandacht worden besteed aan de jongeren.

Het thema van de Stille Omgang 2006 luidt: "Voor een kerk met open deuren" (uit Johannes 10, 10 e.v.)

Overigens werd het jubileumjaar begin oktober 2005 met een viering in de kapel van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis ingeluid. Mgr. Jan Valkestijn heeft het eerste exemplaar overhandigd van zijn transcriptie van de Occo Codex, muziek die in de zestiende eeuw speciaal voor de Kapel van de Heilige Stede door de Amsterdamse burgemeester Pompejus Occo werd gebundeld.

Het jubileumjaar zal worden afgesloten tijdens de jaarvergadering in oktober 2006. Dan zal het eerste exemplaar worden overhandigd van een internationale wetenschappelijke uitgave over de geschiedenis van het Mirakel onder redactie van Dr. Charles Caspers en Dr. Peter Jan Magry.

Gezien deze vroegtijdige publicatie, kan het programma op onderdelen nog gewijzigd worden.