PERSBERICHT

125 jarig jubileum van de Stille Omgang te Amsterdam

Het gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam herdenkt 15 maart 2006 het feit dat 125 jaar geleden in 1881 door een tweetal initiatiefnemers voor het eerst de omgang in zijn huidige vorm is gelopen.

Dit initiatief is uitgegroeid tot een jaarlijks gebeuren van nationale betekenis voor niet alleen de katholiek wereld maar ook voor geinteresseerden uit de hoek van de overige christelijke richtingen.

De huidige gewoonte om tegen geweld of andere zaken te demonstreren in de de vorm van stille tochten is volgens historici direct aan deze traditie ontleend.

De Stille Omgang is feitelijk de nieuwe vorm van de aloude Mirakelprocessie die in het jaar 1345 is ontstaan als gevolg van het zogenaamde Amsterdams Mirakel, ook bekend als het hostiewonder. Tijdens de late Middeleeuwen is deze processie tot het jaar van de Alteratie in 1578 voor Amsterdam van grote betekenis geweest. Kort na het verbod op onder meer katholiek getinte uitingen in de stad werd de aandacht voor deze traditie individueel en later in zogenaamde huis- beter bekend als schuilkerken voortgezet.

In de tweede helft van de negentiende eeuw na het invoeren van de godsdienstvrijheid pakten de katholieken ook in Amsterdam de draad weer op. Naast het bouwen van vele kerken kreeg ook de Mirakelverering weer meer aandacht en zo werd in Amsterdam heel voorzichtig en als puur lekeninitiatief de Stille Omgang langs de route van de aloude processie gelopen.

In de week van 12 t/m 19 maart 2006 hebben er verschillende manifestaties plaats die aan dit feit herinneren.

Vesperdienst in de oude kerk

Zondag 12 maart 2006 zal in de Oude Kerk aan het Oudekerksplein in Amsterdam om 17:00 uur een vesperdienst worden gehouden.

De oude Kerk speelt een belangrijke rol in de traditie, omdat in de periode van de eerste wonderlijke gebeurtenissen de Oude Kerk, toen nog als de Nicolaaskerk de enige katholieke parochiekerk van Amsterdam (een dorp niet groter dan 3000 inwoners) was, in feite het enige grote stenen gebouw van de stad. Naar deze kerk werd volgens het verhaal de hostie toegebracht eerst in stilte en de derde keer in de vorm van een feestelijke en plechtige processie. Dit vormde het begin van een lange traditie, die later uitgroeide tot een niet alleen kerkelijke maar ook grote burgerlijke manifestatie, ingepast in een feestweek die uit het hele land pelgrims naar Amsterdam trok langs de nu nog bekende Heilige Weg.

De vesperdienst zal worden voorgegaan door Mgr. Jan van Burgsteden s.s.s. hulpbisschop van Haarlem en dominee Hans Uytenbogaardt. Tijdens deze vesperdienst zullen nog niet eerder uitgebrachte werken uit de Occo Codex worden uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan zal ook een CD worden uitgebracht.

Tentoonstelling in museum Amstelkring 'Ons' Lieve Heer op Solder'

In museum Amstelkring 'Ons' Lieve Heer op Solder', aan de Oude Zijds Voorburgwal 40 zal bij gelegenheid van dit jubileum aansluitend, zondagavond 12 maart 2006 een kleine tentoonstelling worden geopend onder de titel:

125 jaar Stille Omgang, van ommegang tot bezinningstocht

Bij deze gelegenheid zal ook de geschiedenis van het zogenaamde Caecilia Collegie worden gepubliceerd, geschreven door Dr. Peter Jan Margry en Dr. Johan Joor. Het Caecilia Collegie, rond 1645 opgericht, bestaat nog steeds onder de hoede van het gezelschap van de Stille Omgang, maar is indertijd als een zangcollege opgericht en werd samengesteld uit gegoede katholieke Amsterdamse burgers. De leden van dit collegie werden grotendeels uit de besturen van de nog steeds bestaande drie grote katholieke armenstichtingen gerekruteerd, zoals bijvoorbeeld het RCOAK, het Roomsch Catholijck Oude Armen Kantoor, dat nog steeds als giftenfonds bekend staat en die de publicatie van dit boekwerk mogelijk heeft gemaakt.

Woensdag 15 maart 2006, Mirakeldag in Amsterdam

Woensdag 15 maart 2006 is de eigenlijke feestdag van het Sacrament van het Mirakel. Om 17:00 uur zal er in de Lutherse Kerk aan het Spui een feestelijke bijeenkomst worden gehouden. Het programma bestaat o.a. uit een tweetal lezingen door Dr. Charles Caspers en Dr. Peter Jan Margry n.a.v. hun boek, dat die dag zal verschijnen:

Identiteit en Spiritualiteit van de Amsterdams Stille Omgang.

Tijdens de bijeenkomst zullen ook weer werken uit de Occo Codex worden uitgevoerd door het ensemble "Barbers & Bishops". Ook de CD zal die dag worden uitgegeven en tevens een boek, dat de transcriptie behelst van deze polyfone muziek uit het oorspronkelijke "voor-Gregoriaanse" notenschrift naar het ons beter bekende huidige model. Dit boek komt van de hand van de musicoloog, kerkmuziekcomponist en oud-dirigent van het kathedrale koor Sint Bavo te Haarlem, Mgr.dr. Jan Valkestijn. Voor deze feestelijke bijeenkomst zijn naast leden en vrienden van het gezelschap zowel kerkelijke als burgerlijke overheden uitgenodig.

Na afloop van deze bijeenkomst zal door Mgr. F. Bacqu, apostolisch nuntius in Nederland een Eucharistieviering worden gecelebreerd in de historische kapel van het Begijnhof, de feitelijke zetel van het Mirakel van Amsterdam en de statutaire zetel van het gezelschap van de Stille Omgang, nadat de beroemde kapel van de Heilige Stede in 1578 aan de katholieke eredienst werd onttrokken. De viering zal ca. 20:15 beginnen.

Zaterdag 18 maart 2006, de nacht van de Stille Omgang

Om 19:30 uur zal kardinaal Simonis een speciale Eucharistieviering leiden in de huidige Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade. De viering staat geheel in het teken van de jongeren, die als vervolg op het succes van de Keulse Jongerendagen door het gezelschap zijn uitgenodigd het jubileum mee te vieren op hun eigen wijze. Vele kleinere en grotere groepen zullen te voet of per fiets die zaterdag naar Amsterdam trekken. Sommigen zullen ook in de stad overnachten.

Om 23:45 zal de Mirakelweek in de Krijtberg kerk aan de singel 448 worden afgesloten met een speciale viering voor de Amsterdammers. Op hetzelfde tijdstip zal de Stille Omgang door de stad trekken. Er worden ruim 8000 deelnemers verwacht. Er zullen die nacht in de stad meer dan 25 vieringen worden gehouden voor meer dan 80 groepen uit het gehele land. De Stille Omgang staat dit jaar in het teken van de volgende intentie: Voor een kerk met open deuren!

Voor toelichting en afspraken: Maarten Elsenburg, voorzitter van het bestuur
Tle: 023-5246229 of 06-53132325