Persberichten

Indien u foto's zoekt voor een publicatie dan kunt u kijken in ons fotoboek. Wij kunnen de foto's leveren in een hogere resolutie.

Stille Omgang 2010

In de nacht van 20 op 21 maart 2010 vindt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een eigentijdse herdenking van de vroegere Middeleeuwse Mirakelprocessie, bestaat reeds 129 jaar.

Uit de Overlevering: Deze processie is midden veertiende eeuw ontstaan n.a.v. de geschiedenis van een zieke man die in de Kalverstraat woonde. Nadat deze zieke de hostie (het Heilig Brood) had ontvangen werd hij onwel. De zieke man kon de hostie niet binnen houden. Het braaksel kwam in het haardvuur terecht met het wonderbaarlijke gevolg, dat de hostie de volgende ochtend ongeschonden in de as van deze haard werd aangetroffen. De hostie werd door de verzorgsters van de zieke in een kist opgeborgen en de plaatselijke pastoor werd geroepen. Dit gebeurde tot drie keer toe. De laatste keer werd de hostie in een officiële processie naar de parochiekerk overgebracht, de huidige Oude Kerk. Zo heeft dit wonder bekendheid gekregen. Elk jaar wordt aan de deelnemers voor deze nacht een speciale intentie aangereikt. Dit jaar: ‘TOT WIE ZOUDEN WIJ ANDERS GAAN?’

Toelichting: Na de strenge broodrede van Jezus trokken veel van zijn leerlingen zich terug. Dat zal ons ook niet verwonderen. Misschien kennen wij dit ook uit ervaring. ‘Deze taal stuit iemand tegen de borst’(Joh. 6,60) Maar dan is er ook een vraag voor mij, voor ons: ‘Neemt gij daar aanstoot aan?’ Joh 6,61) ‘Wilt ook gij soms weggaan?’ Dat geeft te denken. Echt iets voor onze pelgrimsweg door donker Amsterdam in de tijd van versobering voor Pasen. Het is een aangrijpende vraag die ook mij dwingt te kiezen ten opzichte van Jezus en zijn evangelie. Het is een vraag die alles te maken heeft met geloof en ongeloof. En heeft geloof niet te maken met het zich willen toevertrouwen aan Jezus en aan de waarheid van zijn Woord. Vanuit dit geloof geeft Petrus hier antwoord op, een antwoord dat ook het mijne zou kunnen zijn of misschien zou moeten zijn. ‘Heer naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven dat Gij de Heilige Gods zijt’(Joh. 6,68) Een paar woorden die te denken geven en die in de nacht kunnen helpen om mediterend deze nachtelijke tocht te lopen.

‘TOT WIE ZOUDEN WIJ ANDERS GAAN?’

Dit is de intentie voor 2010. Meer weten en aanmelden: www.stille-omgang.nl – en speciaal voor jongeren: www.stille-omgang.nl/jongeren Rond de 8000 deelnemers worden die nacht weer verwacht! Veel kerken in Amsterdam zullen de gehele nacht opnieuw gastvrijheid verlenen.

Maarten Elsenburg
Archief Persberichten

Maart 2009 Persbericht
Februari 2008 Update Persbericht Jongeren Stille Omgang 2008
December 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang 2008
December 2007 Persbericht
Maart 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang
Februari 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang
Februari 2007 Persbericht
Maart/april 2006 Bisdomblad Haarlem
25 Februari 2006 Persbericht
November 2005 Persbericht
Maart 2005 Persbericht
Maart 2004 Boodschap Paus Johannes Paulus II voor Stille Omgang 2004
Maart 2004 Persbericht
Maart 2003 Persbericht