Persberichten

Indien u foto's zoekt voor een publicatie dan kunt u kijken in ons fotoboek. Wij kunnen de foto's leveren in een hogere resolutie.

Stille Omgang 2011

In de nacht van 19 op 20 maart 2011 heeft in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een eigentijdse vorm van de vroegere Middeleeuwse Mirakelprocessie, bestaat reeds 130 jaar.

Uit de Overlevering: Deze processie is midden veertiende eeuw ontstaan als gevolg van de geschiedenis van een zieke man die in de Kalverstraat woonde. Nadat deze zieke de hostie (het Heilig Brood) had ontvangen, werd hij onwel. De zieke man kon de hostie niet binnen houden. Het braaksel kwam in het haardvuur terecht met het wonderbaarlijke vervolg, dat de hostie de volgende ochtend ongeschonden in de as van deze haard werd aangetroffen. De hostie werd door de verzorgsters van de zieke in een kist opgeborgen en de plaatselijke pastoor werd geroepen. Dit gebeurde tot drie keer toe. De laatste keer werd de hostie in een officiële processie naar de parochiekerk overgebracht, de huidige Oude Kerk. Dit Eucharistisch wonder, geschied aan een zieke, heeft bekendheid gekregen onder de naam Mirakel van Amsterdam (1345). Sinds 1880 gedenkt de Stille Omgang in het centrum van de stad Amsterdam dit Mirakel in stilte en duisternis door een nachtelijke pelgrimage langs de route van 1345 en door Eucharistievieringen voor of na de Omgang. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden christenen. Elk jaar wordt aan de deelnemers voor deze nacht een speciale intentie aangereikt. Dit jaar: “VERNIEUWT, MAAR BEHOUDT HET GOEDE.”

Toelichting: Geloven is doorhebben dat Jezus het hart zocht van de mensen, en zijn woorden en daden niet achteloos rondstrooide. Hij sprak zijn woorden en stelde zijn daden met zorg zo dat zij gemeenschap zouden maken tussen Hem en de mensen. In onze tijd: tussen de herders van de kerk en de gelovigen, opnieuw niemand uitgezonderd, ons allen. Daartoe is de Eucharistie ons gegeven. Door gezamenlijk gebed en door het vieren van de Eucharistie, het sacrament van de eenheid, vragen we vergeving voor al wat fout ging, ondersteunen we elkaar en stralen we de eenheid uit die onze wereld zo hard nodig heeft. Zo kunnen wij ieder op onze eigen plaats in de kerk van nu elkaar bemoedigen en inspireren, de wereld vernieuwen maar ook het goede behouden. Deze gedachten zijn een handreiking bij de Jaarintentie van de Stille Omgang 2011.

Meer weten en aanmelden: www.stille-omgang.nl – en speciaal voor jongeren: www.stille-omgang.nl/jongeren Rond de 8000 deelnemers worden die nacht weer verwacht! Veel kerken in Amsterdam zullen de gehele nacht opnieuw gastvrijheid verlenen.

Voor inlichtingen aan de pers: Maarten Elsenburg

Archief Persberichten

Maart 2010 Persbericht
Maart 2009 Persbericht
Februari 2008 Update Persbericht Jongeren Stille Omgang 2008
December 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang 2008
December 2007 Persbericht
Maart 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang
Februari 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang
Februari 2007 Persbericht
Maart/april 2006 Bisdomblad Haarlem
25 Februari 2006 Persbericht
November 2005 Persbericht
Maart 2005 Persbericht
Maart 2004 Boodschap Paus Johannes Paulus II voor Stille Omgang 2004
Maart 2004 Persbericht
Maart 2003 Persbericht