Persberichten

Indien u foto's zoekt voor een publicatie dan kunt u kijken in ons fotoboek. Wij kunnen de foto's leveren in een hogere resolutie.

Stille Omgang 2012

In de nacht van 17 op 18 maart 2012 heeft in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een eigentijdse vorm van de vroegere Middeleeuwse Mirakelprocessie, bestaat reeds 131 jaar. Uit de Overlevering: Deze processie is midden veertiende eeuw ontstaan als gevolg van de geschiedenis van een zieke man die in de Kalverstraat woonde. Nadat deze zieke de hostie (het Heilig Brood) had ontvangen, werd hij onwel. De zieke man kon de hostie niet binnen houden. Het braaksel kwam in het haardvuur terecht met het wonderbaarlijke vervolg, dat de hostie de volgende ochtend ongeschonden in de as van deze haard werd aangetroffen. De hostie werd door de verzorgsters van de zieke in een kist opgeborgen en de plaatselijke pastoor werd geroepen. Dit gebeurde tot drie keer toe. De laatste keer werd de hostie in een officiële processie naar de parochiekerk overgebracht, de huidige Oude Kerk. Dit Eucharistisch wonder, geschied aan een zieke, heeft bekendheid gekregen onder de naam Mirakel van Amsterdam (1345). Sinds 1881 gedenkt de Stille Omgang in het centrum van de stad Amsterdam dit Mirakel in stilte en duisternis door een nachtelijke pelgrimage langs de route van 1345 en door Eucharistievieringen voor of na de Omgang. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Zij vieren in een Amsterdamse kerk de Eucharistie, om God dank te zeggen. Uniek aan deze pelgrimstocht die door het centrum van de stad trekt, zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden christenen.

Elk jaar wordt aan de deelnemers voor deze nacht een speciale intentie aangereikt. Dit jaar: PASSIE VOOR DE EUCHARISTIE
Met hernieuwde blik en hart in verwondering opzien naar het gelaat van Christus, aanwezig in de Eucharistie

Toelichting als handreiking bij de jaarintentie van de Stille Omgang 2012: Waar je liefde voor hebt, kijk je steeds met vernieuwde blik en met vernieuwd hart naartoe, met verwondering! Het bijzondere Eucharistische wonder van Amsterdam steunt ons om de verwondering over de gave van de werkelijke en blijvende aanwezigheid van Christus in de Eucharistie steeds opnieuw te wekken en te vieren. De Romeinse officier – centurio – honderdman, die verantwoordelijk was voor de kruisiging en getuige is van Jezus’ sterven, zegt: “Werkelijk, deze mens was Gods Zoon” (Marcus 15: 39).

Het bestuur van het Gezelschap Amsterdam vraagt de zustergezelschappen tijdens de eigen misviering in de nacht van de Stille Omgang een voorbede te bidden voor de slachtoffers van seksueel misbruik. De stilte van de Omgang kan een sprekend teken zijn van onze gezamenlijke rouwmoedigheid over het door bedienaren van onze kerk aangedane leed en van ons gezamenlijk geloof in de helende kracht die van Christus uitgaat.

Speciaal voor jongeren is een eigen viering in de St.-Nicolaaskerk. De viering die om 20.00 uur begint, heeft als thema: DURF! Het SO-jongerenprogramma is uitgegroeid tot een katholiek jongerenevenement van nationale omvang. Voor verdere informatie zie www.stille-omgang.nl ; voor het jongerenprogramma zie www.stille-omgang.nl/jongeren.

Archief Persberichten

Maart 2011 Persbericht
Maart 2010 Persbericht
Maart 2009 Persbericht
Februari 2008 Update Persbericht Jongeren Stille Omgang 2008
December 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang 2008
December 2007 Persbericht
Maart 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang
Februari 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang
Februari 2007 Persbericht
Maart/april 2006 Bisdomblad Haarlem
25 Februari 2006 Persbericht
November 2005 Persbericht
Maart 2005 Persbericht
Maart 2004 Boodschap Paus Johannes Paulus II voor Stille Omgang 2004
Maart 2004 Persbericht
Maart 2003 Persbericht