Persberichten

Indien u foto's zoekt voor een publicatie dan kunt u kijken in ons fotoboek. Wij kunnen de foto's leveren in een hogere resolutie.

Stille Omgang 2014

In de nacht van 22 op 23 maart 2014 heeft in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een eigentijdse vorm van de vroegere Middeleeuwse Mirakelprocessie, bestaat reeds 133 jaar. Uit de Overlevering: Deze processie is midden veertiende eeuw ontstaan als gevolg van de geschiedenis van een zieke man die in de Kalverstraat woonde. Nadat deze zieke de hostie (het Heilig Brood) had ontvangen, werd hij onwel. De zieke man kon de hostie niet binnen houden. Het braaksel kwam in het haardvuur terecht met het wonderbaarlijke vervolg, dat de hostie de volgende ochtend ongeschonden in de as van deze haard werd aangetroffen. De hostie werd door de verzorgsters van de zieke in een kist opgeborgen en de plaatselijke pastoor werd geroepen. Dit gebeurde tot drie keer toe. De laatste keer werd de hostie in een officiële processie naar de parochiekerk overgebracht, de huidige Oude Kerk. Dit Eucharistisch wonder, geschied aan een zieke, heeft bekendheid gekregen onder de naam Mirakel van Amsterdam (1345). Sinds 1881 gedenkt de Stille Omgang in het centrum van de stad Amsterdam dit Mirakel in stilte en duisternis door een nachtelijke pelgrimage langs de route van 1345 en door Eucharistievieringen voor of na de Omgang. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Zij vieren in een Amsterdamse kerk de Eucharistie, om God dank te zeggen. Uniek aan deze pelgrimstocht die door het centrum van de stad trekt, zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden christenen.

Elk jaar wordt aan de deelnemers voor deze nacht een speciale intentie aangereikt. Dit jaar: IN DE STILTE HOOR JE MEER - GOD SPREEKT IN ONZE TIJD

Toelichting: Wanneer wij kijken naar Paus Franciscus zien wij nieuwe dingen gebeuren een aanpak die anders is vergeleken bij die van zijn voorgangers, eenvoud, nabijheid, aandacht voor stilte, bescheidenheid. Zo zien wij dat de heilige Kerk zich in verschillende opvolgende stadia telkens weer vernieuwt, tot op de huidige dag, zoals men zegt dat een adelaar zijn jeugd terug krijgt. En zij zal zich blijven vernieuwen, zolang haar fundament gevrijwaard blijft: het geloof in de heilige Drieeenheid. Want buiten dit geloof kan er ook in de toekomst geen ander fundament gelegd worden, al kunnen in het bouwwerk dat daaruit oprijst verschillende stijlen van godsdienstigheid elkaar doorkruisen, maar samen groeien zij uit tot één heilige tempel voor de Heer. Dit speelt natuurlijk ook bij ons in de Stille Omgang, onze jaarlijkse bedevaart met veel verschillende generaties en mensen die de kerk hebben gevonden vanuit een andere traditie. De tocht door woelig Amsterdam, maar in stilte, geen gebed hardop, niet praten met elkaar gewoon stilte al is dat niet zo eenvoudig.
Deze stilte is ook het onderwerp van onze jaarintentie.

Tijdens onze tocht door Amsterdam, een stil maar openlijk teken van ons geloof, roepen wij in gebed de Heilige Geest aan die ons zal helpen moedig en strijdbaar te getuigen van ons geloof in de Drie-ene God. We vragen ons biddend af hoe wij zelf in geloof kunnen bijdragen aan de heilsboodschap van onze Kerk: de boodschap van Gods liefde die ons laat delen in zijn goddelijk leven, tot in zijn eeuwigheid.

Deze gedachten zijn een handreiking bij de Jaarintentie van de Stille Omgang 2014.

Speciaal voor jongeren is een eigen viering in de recent tot basiliek verheven Amsterdamse Nicolaaskerk. De viering die om 20.00 uur begint, heeft als thema: Open up! Het SO-jongerenprogramma is uitgegroeid tot een katholiek jongerenevenement van nationale omvang. Voor verdere informatie zie www.stille-omgang.nl ; voor het jongerenprogramma zie www.stille-omgang.nl/jongeren.

Archief Persberichten

Maart 2013 Persbericht
Maart 2012 Persbericht
Maart 2011 Persbericht
Maart 2010 Persbericht
Maart 2009 Persbericht
Februari 2008 Update Persbericht Jongeren Stille Omgang 2008
December 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang 2008
December 2007 Persbericht
Maart 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang
Februari 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang
Februari 2007 Persbericht
Maart/april 2006 Bisdomblad Haarlem
25 Februari 2006 Persbericht
November 2005 Persbericht
Maart 2005 Persbericht
Maart 2004 Boodschap Paus Johannes Paulus II voor Stille Omgang 2004
Maart 2004 Persbericht
Maart 2003 Persbericht