Persberichten

Indien u foto's zoekt voor een publicatie dan kunt u kijken in ons fotoboek. Wij kunnen de foto's leveren in een hogere resolutie.

Persbericht Maart 2016

Nederlandse bisschoppen pelgrimeren op zaterdag 12 maart 2016 naar Amsterdam

In het kader van het Heilig Jaar van de Goddelijke Barmhartigheid zullen op zaterdagnamiddag 12 maart tien van de dertien leden van de Nederlandse bisschoppenconferentie om 18.00 uur ’s avonds de Heilige Deur van de Nicolaasbasiliek te Amsterdam doorgaan en vervolgens gezamenlijk de eucharistie vieren in deze basiliek. De gelovigen die aan deze bijzondere viering willen deelnemen, zijn van harte welkom. Deze viering, waarin kardinaal Eijk de hoofdcelebrant zal zijn, in concelebratie met de bisschoppen van nagenoeg alle bisdommen, luidt de Stille Omgang in.

Op de avond van 12 maart 2016 komen duizenden bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam. Voor of na de Omgang wonen zij een van de twintig feestelijke eucharistievieringen bij, in een van de zeven binnenstadskerken. De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

Telkenmale geldt een gebedsintentie voor de Stille Omgang die uitnodigt tot overweging en leidt tot gebed en devotie tot het Allerheiligst Sacrament. In het Jaar van de Goddelijke Barmhartigheid luidt de intentie: Jezus - gelaat van Gods barmhartigheid – genadebrood voor u.

De jongere pelgrims hebben in de Mozes en Aäronkerk hun eigen viering, aanvang 19.30 uur. De bisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam gaat voor in deze eucharistieviering.

Voor inlichtingen:

Piet Hein Hupsch, voorzitter Gezelschap Amsterdam, tel. 023-529 25 96; in de nacht van de Omgang: tel. 06-411 71 005; email: p.hupsch@quicknet.nl.
Maarten Elsenburg, vicevoorzitter Gezelschap Amsterdam, tel. 06-531 32 325, in de nacht van de Omgang tot 02.00 uur; email: elmart@euronet.nl.

Voor verdere informatie zie www.stille-omgang.nl ; voor het jongerenprogramma zie www.stille-omgang.nl/jongeren.

Archief Persberichten

Maart 2015 Persbericht
Maart 2014 Persbericht
Maart 2013 Persbericht
Maart 2012 Persbericht
Maart 2011 Persbericht
Maart 2010 Persbericht
Maart 2009 Persbericht
Februari 2008 Update Persbericht Jongeren Stille Omgang 2008
December 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang 2008
December 2007 Persbericht
Maart 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang
Februari 2007 Persbericht Jongeren Stille Omgang
Februari 2007 Persbericht
Maart/april 2006 Bisdomblad Haarlem
25 Februari 2006 Persbericht
November 2005 Persbericht
Maart 2005 Persbericht
Maart 2004 Boodschap Paus Johannes Paulus II voor Stille Omgang 2004
Maart 2004 Persbericht
Maart 2003 Persbericht